Rymättylän VPK - vapaaehtoista palo- ja pelastustoimintaa vuodesta 1936

teemakuva


Rymättylän VPK hoitaa sammutus-, pelastus- ja ensivaste toimintaa Naantalin Rymättylässä ja sen ympäristössä.

Erityishaasteita tehtäville tarjoaa saariston tyypillinen jyrkkiä kallioita ja mäkiä omaava maastotyyppi.
Kapeat ja osin huonokuntoiset mökkitiet asettavat vaatimuksia kalustolle ja kuljettajille.
Rymättylä käsittää myös laajan saariston lukemattomineen mökkeineen, vilkkaita laiva- ja veneväyliä unohtamatta.
Saaristossa tapahtuvat pelastus- ja ensivastetehtävät vaativat luonnollisesti merenkulkutaitoista miehistöä.
Rymättylän VPK:n onkin luonnollisesti pelastuslaitoksen kanssa solmitun sopimuksenkin mukaisesti erikoistunut meritoimintaan.

Rymättylän VPK koostuu hälytysosastosta ja sen alaisuudessa toimivasta ensivasteryhmästä, nuoriso-osastosta sekä VPK:n emännistä. Tällä hetkellä VPK:n toimintaan osallistuu n. 50 henkilöä.