Rymättylän VPK - vapaaehtoista palo- ja pelastustoimintaa vuodesta 1936


Vuosikertomus 2018.pdf
Vuosikertomus 2018.pdf

Rymättylän VPK hoitaa sammutus-, ensivaste- ja pelastustoimintaa Naantalin Rymättylän ympäristössä.

Erityishaasteita tehtäville tarjoaa Rymättylän tyypillinen jyrkkiä kallioita omaava maastotyyppi. Kapeat mökkitiet asettavat vaatimuksia kalustolle ja kuljettajille. Rymättylä käsittää myös laajan saariston lukemattomine mökkeineen, vilkkaita laiva- ja veneväyliä unohtamatta. Saaristossa tapahtuvat pelastus-, sammutus-, virka-apu- ja öljyntorjuntatehtävät vaativat luonnollisesti vene- ja öljyntorjuntakalustoa sekä merenkulkutaitoista miehistöä. Rymättylän VPK:n onkin luonnollisesti pelastuslaitoksen kanssa solmitun sopimuksenkin mukaisesti erikoistunut meritoimintaan.

Rymättylän VPK koostuu hälytysosastosta ja sen alaisuudessa toimivasta ensivasteryhmästä, nuoriso-osastosta sekä VPK:n emännistä. Tällä hetkellä VPK:n toimintaan osallistuu n. 50 henkilöä.