Rymättylän VPK - vapaaehtoista palo- ja pelastustoimintaa vuodesta 1936

teemakuva


Rymättylän VPK hoitaa sammutus-, pelastus- ja ensivaste toimintaa Naantalin Rymättylässä ja sen ympäristössä.

Erityishaasteita tehtäville tarjoaa saariston tyypillinen jyrkkiä kallioita ja mäkiä omaava maastotyyppi.
Kapeat ja osin huonokuntoiset mökkitiet asettavat vaatimuksia kalustolle ja kuljettajille.
Rymättylä käsittää myös laajan saariston lukemattomineen mökkeineen, vilkkaita laiva- ja veneväyliä unohtamatta.
Saaristossa tapahtuvat sammutus-, pelastus- ja ensivastetehtävät vaativat luonnollisesti merenkulkutaitoista miehistöä.
Rymättylän VPK:n onkin luonnollisesti pelastuslaitoksen kanssa solmitun sopimuksenkin mukaisesti erikoistunut meritoimintaan.

Rymättylän VPK koostuu hälytysosastosta ja sen alaisuudessa toimivasta ensivasteryhmästä sekä VPK:n emännistä. Nuoriso-osasto joka tilanpuutteen vuoksi on tauolla tällä hetkellä jatkaa kun uusi paloasema valmistuu 2021. Tällä hetkellä VPK:n toimintaan osallistuu n. 50 henkilöä.